Vilka är vi?

Bengt ”Bubben” Petersson startade BPB-BYGG AB 1999 och har drivet det sedan dess.

BPB-BYGG har lång branscherfarenhet och hög kompetens. Av våra 12 erfarna och utbildade snickare har många varit med sen starten och vi har även en egen målare med lång erfarenhet. Vi har gott samarbete med lokala underentreprenörer/firmor inom vvs, el, plåt, golv, kakel, klinker mm. 

Vi åtar oss gärna totalentreprenad vid renovering.
Vi följer gällande byggnormer och lagar och har en trygg ekonomisk plattform.

Du kan läsa mer om företaget under “Om BPB-bygg“.

Rot-avdrag

Privatpersoner som äger en fastighet kan ha rätt till rotavdrag. Det innebär att du kan få reduktion på arbetskostnaden med 30%